Aanmelden

Resultaat Benefietconcert "Vrede voor Oekraïne"

Tweede Paasdag 2022 zal voor de mensen die als publiek, muzikant of medewerker bij het benefietconcert voor Oekraïne waren, als een bijzondere middag worden herinnerd.
Dit evenement is geboren uit de wens van de leden van Zanggroep Toesjee om iets positiefs te doen voor al die mensen die plotseling in een gruwelijke oorlog terecht zijn gekomen.
Overal om ons heen zagen we het verzamelen van goederen die door chauffeurs, met gevaar voor eigen leven, naar Oekraïne werden en worden vervoerd.

Er ging heel wat voorbereiding aan dit concert vooraf die voor het grootste gedeelte door onze eigen Tjeu Geelen samen met de hulp van Pierre Houben is gedaan.

De totale opbrengst van dit concert is € 3096,25. Een prachtig resultaat wat al overgemaakt is op de bankrekening van het goede doel: SPSN-O (de Stichting Platform Samenwerking Nederland – Oekraïne).https://platform-oekraine.nl
Hierbij mogen we de sponsoring van Trefcentrum Aldenghoor, die € 0,65 per consumptie heeft gedoneerd en de zaal gratis ter beschikking heeft gesteld, de prachtige bloemen van Koper Bolbloemen B.V. uit Roggel, waarmee de zaal bijzonder sfeervol is aangekleed en de treffende posters van Thijs Dams niet  vergeten.

Voorzitter Bob Wouda van de stichting is onder de indruk van het bedrag dat de actie heeft opgebracht. Hij heeft op het concert verteld dat het geld rechtstreeks aan mensen in Oekraïne besteed gaat worden. Hierbij moet gedacht worden aan de behoeftes voor ziekenhuizen, zo mogelijk weeshuizen, ouderen en kinderen. Vanuit Nederland worden noodzakelijke goederen, met de gratis ter beschikking gestelde vrachtwagens met chauffeurs van Jac Triepels uit Roggel, vervoerd naar de grens van Oekraïne in Polen. Met Oekraïense vrachtwagens worden deze goederen, samen met ter plaatse gekochte materialen verder vervoerd naar de plaatsen waar de behoeftes zijn.

Over de besteding van het bedrag dat bij elkaar is gebracht heeft Bob, zelf woonachtig in Kiev met vrouw en kinderen, gepassioneerd verteld tijdens het concert. Deze bijdrage is prachtig, maar mooier nog is dat we ons gezamenlijk in muziek hebben gevonden om de noodlijdende medemens in ons hart te sluiten.

 

Allen die aanwezig waren op het concert en al diegenen die een bijdrage hebben overgemaakt naar de Stichting van het goede doel, heel hartelijk dank daarvoor!
Het is hartverwarmend om te bemerken dat dit goede doel zo massaal is ondersteund.

Bedankt namens Zanggroep Toesjee