Aanmelden

Optreden in Herkenbosch op zondag 6 november

Er staat weer een optreden met publiek op het programma van Zanggroep Toesjee. Op zondagmiddag 6 november gaan we naar Herkenbosch en verzorgen daar een optreden in een klein theatertje annex huiskamer "De Ontmoeting". De locatie is Hammerstraat 21 in Herkenbosch.
Het optreden in Herkenbosch zal heel intiem zijn. Er is n.l. plaats voor ongeveer 45 gasten die op korte afstand van onze zanggroep zitten. Dus lekker dicht bij elkaar.
De organisatie van de Hammerstraat stuurt de uitndiging ook naar de eigen personen op hun mailinglijst.
Houdt er daarom rekening mee dat er beperkt plaats is en je dus al heel snel achter het net zult vissen.

De kosten voor deze middag bedragen € 20,00. Het onderstaande programma wordt daarvoor aangeboden.

Het programma voor die middag ziet er als volgt uit:

14.30u -15.00u: Inloop en “koffie met…”

15.00u -15.45u: “Toesjee”, deel 1

15.45u – 16.05u: Pauze met drankje

16.05u – 16.50u: “Toesjee”, deel 2

16.50u -18.00u: Napraat en Soep met stokbrood

De locatie is Hammerstraat 21, 6085 AJ  Herkenbosch:
https://www.google.nl/maps/place/Hammerstraat 21 Herkenbosch

Wat moet je doen om een plekje te reserveren! Let op, dit gaat NIET via Toesjee!

Reserveren per mail (vanaf 14 oktober) naar jos.opbroekls@gmail.com.
Om de reservering definitief te maken, wordt vriendelijk gevraagd om de bijdrage van € 20,00 vanaf 30 september en uiterlijk vóór 3 november over te maken naar rek.nr. NL37 RABO 0133003752 t.n.v. J.Opbroek o.v.v. De Ontmoeting.
Per omgaande stuurt Jos Opbroek een ontvangstbevestiging.
Heb je een reserveringsmail gestuurd en is er geen plaats meer dan krijg je daarvan via Jos Opbroek bericht.
Is al wel het bedrag overgemaakt dan wordt dat teruggestort.